Ne može više ovako, svaki dan uznemirujuće informacije… Trebaju nam nove mjere, bez diskriminacije građana!

Javnost treba znati kakve su i kolike robne rezerve u zemlji, posebno kakvi su kapaciteti, organizovanost i osposobljenost zdravstvenog sistema, upotrebljivost opreme potrebne za zdravstvenu zaštitu stanovništva i medicinskog osoblja

 

 

Predsjednik GDS BiH Ibrahim Spahić, povodom porasta infciciranih koronavirusom u BiH, zahtijeva da VMBiH preduzme potrebne mjere koje će osigurati odgovorno, efikasno i koordinirano djelovanje nadležnih institucija zaduženih za javno zdravstvo, na osnovu preporuka Savjeta za zdravstvo, socijalnu politku i rad GDS BiH.

 

 

Spahić ističe da je potrebno hitno donijeti nove mjere, u skladu sa iskustvom u dosadašnjoj borbi sa ovim virusom, bez stigmatizacije i diskriminacije građana. Svakim danom objavljuju se nove i uznemirujuće informacije i saznanja o korona virusu u zemlji i svijetu i sve se, manje ili više, svodi na građansku odgovornost prema sebi i drugima /pokrivenu maskama, pranjem ruku i socijalnom distancom /i nužnost da se održi sposobnost zdravstvenog sistema dok se ne pronađe vakcina.

 

 

Krajnje vrijeme je za novu organizacije života i rada i drugi način komuniciranja između nadležnih institucija i građana, i jačanje međusobnog povjerenja za izlazak iz krize proitašle iz planetarne pandemije.

 

 

GDS BiH predlaže održavanje online konferencije bosanskohercegovačkih medicinskih eksperata, predstavnika bh. vlasti i predstavnika WHO uz učešće naznačajnijih socijalnih institucija, poslodavaca i sindikata i medija, kako bi se razmotrila aktuelna situacija i moguće nove i odgovarajuće preporuke za suočavanje sa krizom koja već pola godine traje.

 

 

Važno je da se djeluje interministarski sa nadležnim državnim agencijama i da se osigura saradnja sa WHO, regionalnim susjedima i Evropskom unijom radi usaglašene politike u borbi sa korona virusom. Osobito je važno da se prestane sa politizacijom i sve usmjeri na akciju koja podrazumijeva da su u središtu zdravlje, život i rad.

 

 

Pad BDP-a, kao i svi drugi pokazatelji svakodnevne borbe za zdravlje, život i rad su sve dramatičniji. Usred ljeta, bez odmora i turizma i žive komunikacije, sa zatvorenim granicama i novim žarištima. potrebno je dobro razmisliti i o stanju u kojem se nalazi naše stanovništvo u zemlji i u dijaspori.

 

 

Istovremeno, pred nama je uskoro jesenja žetva i početak školske godine. Neprevidljivost širenja virusa obavezuje nas da izradimo planove za sve oblasti života i da u donošenju odluka učestvuju građani. To znači da je bitno stručno, odgovorno i efikasno djelovanje svakog kriznog menadžmenta, kao i međusobna saradnja i solidarnost.

 

 

Nužno je donijeti i nove ključne odluke za privredu, proizvodnju i rad i nove ekološke standarde u ovom kriznom razdoblju. Sada je bitno uspostaviti efikasne mehanizme za realizaciju ovih odluka bez blokada i sa punom odgovornošću za funkcionisanje institucija, koje imaju odgovornost za zdravlje i rad.

 

 

Javnost treba znati kakve su i kolike robne rezerve u zemlji, posebno kakvi su kapaciteti, organizovanost i osposobljenost zdravstvenog sistema, upotrebljivost opreme potrebne za zdravstvenu zaštitu stanovništva i medicinskog osoblja.

 

 

GDS BiH ponovo poziva da se postojeća bh. strategija za djelovanje u uslovima pandemije aktivira i da se odmah osnuje Pres centar na razini BiH i uspostavi dnevna komunikacija sa stanovništom – navodi se u saopštenju Press službe GDS BiH.

 

(DEPO PORTAL/BLIN MAGAZIN/ad)

Ne može više ovako, svaki dan uznemirujuće informacije… Trebaju nam nove mjere, bez diskriminacije građana!

| Bosna i Hercegovina, Skandal, Slider, Vijesti |
About The Author
-